EO

Fasi Frazike

Facila Gramatiko

1 Fonologio

1.1 Prononcado

Ĉiu litero korespondas preskaŭĉiam al sama sono, permesante variadojn kiuj ne subfosas la efikecon dekomunikado.

Ekzistas nenia distingo en vokala longeco, kaj la lingvo ne rekonasdiferencon inter naza aŭ buŝa vokaloj.

Sekve, ĉiu vorto estas legata kiel estas skribita.

Kiam ni aŭdas vorton il Fasile21, ni scias kiel gin skribi.

1.2 La literoj kaj iliaj sonoj

Esta imagem tem um texto alternativo em branco, o nome da imagem é 15.06-2.jpg

1.3 Diftongoj

1.4 Akcento

Por pli bona kompreno kaj natura tono, streso falas:

 1. En la antaŭlastasilabo en vortoj kiuj finiĝas per vokalo (a / e / i / o / u) aŭ duon-vokalo (w kaj y), kiel alte aŭ alfey;
 2. En la lasta silabo en vortoj kiuj finiĝas per konsonanto, kiel dagasan.
 3. Silabo sur kiu la akcento ne falasestas same grava.

En la angla, ekzemple, ĝi ofte malsukcesas prononci lasilabon sur kiu la akcento ne falas. Zorgu tamen prononci ĉiun sonon klare. Ĉiu silabo estas prononcata. Ne ekzistas silentaj literoj en Fasile21.

Ekzemploj:

Luy naw palas simi linge.
Ili ne parolas la saman lingvon.

Mas beli krome.
Pli bela koloro.

Lume di sune.
Lumo de la suno.

Keri, va belas!
Kara, vi estas bela!

Brile din vui vidorey sendas ju tem sele!
La brilo de viaj okuloj kondukas min al la ĉielo!

Masi perfi floru.
La plej perfekta floro.

Beves kafe, plis!
Trinku kafon, bonvolu!

Dagasan hotogas.
Hodiaŭ estas tre varma.

Zasme kantigas la.
Entuziasmo kantigas ŝin.

La belas.
Ŝi estas bela.

Kaw pluvos dagosan?
Chu pluvos morgaŭ?

Vu belas. Julaykas dansar kay ergar.
Vi estas bela. Mi ŝatas danci kaj labori.

Ju esas palar tem vu, ke date nilan kazis.
Mi devas diri al vi, ke tio neniam okazis.

Ju, isi nistro,vitis in rixawi rume.
Mi, eksministro, vivis en malriĉa ĉambro.

Juy ismas di fulievlige.
Ni estas partianoj de plena disvolviĝo.

Manuy di ol naseylaykus prenar kay prenidar il intenasi linge.
Homoj el ĉiuj nacioj ŝatuskompreni kaj esti komprenataj per internacia lingvo.

Seti planidi lingetrafas par esprar ol aydey.
Tiu ĉi planita lingvo estas trafa por esprimi ĉiujnideojn.

2 Fraza Ordo

La adjektivo okazas antaŭ la substantivokiun ĝi kvalitigas.

La kutima ordo de vortoj enfrazo estas subjekto-verbo-objekto (SVO), sed ĉi tio ne estas deviga. La SOV kaj VSO tipoj estas ankaŭ permesitaj.

En resumo, en la frazo, vortordo estas arbitra sed, por evitado de dubo, la subjekto okazu antaŭ la rekta objekto.

SVO
Marko vidas Maria.

SOV
Marko Maria vidas.

3 Naturo de Vortoj

3.1 Nomoj

Estas kvar gramatikaj sufiksoj por formi la nomojn:

 • O por la viragenro.
  Mano: viro
 • A por ina genro.
  Mana: virino
 • U por gevivantoj kies genro ne estas specifa.
  Manu: homa (vira aŭ ina).
 • E por senvitaj, aĵoj aŭ ideoj.
  Home (homa kvalito).

3.1.1 Pluralo

Multnombraj substantivoj estas indikitaj per la aldono de -y morfemo.

3.2 Genroj

En plejmultaj lingvoj, difinajartikoloj estas uzataj kiel protezo, la improvizita ilo uzita por solvineperfektaĵojn aŭ anomaliojn kiujn gramatiko ne povas solvi. Plinotu kemultaj lingvoj ne uzas artikolon. Tiel, pro efikeco kaj logiko, Fasile21 ankaŭ ne ĝin bezonas.

Nenia ero estas postulata por frazo kiel “Ju laykaskafe” (Mi ŝatas kafon).
Simile, nenia artikolo estas bezonata antaŭ la nomoj aŭ vortoj uzatajkiel substantivo, aŭ abstraktaj substantivoj aŭ verboj en la infinitivo.

3.3 Pronomoj

3.3.1 Personaj pronomoj

Oni povas ankaŭ formi genrajn pronomojn uzante taŭgan finaĵon.

Ekzemploj:

Jo: Mi (viro).
Ja: Mi (virino).

Senanimaj, konkretaj aŭ abstraktaj aferoj, ideoj aŭ konceptoj estas genre neŭtralaj en Fasile21 kaj la pronomo “le” estas aplikata al ili:
Love! Le bonas par ol juy.
Amo. Ĝi estas bona por ni ĉiuj.

Mige. Le bonas par ol juy.
Amikeco. Ĝi estas bona por ni ĉiuj.

3.3.2 Pronomoj

Kiam agas en rekta objekto, lapersona pronomo restas senŝanĝa, kiel en “Juy lovas la” (Ni ŝin lovas.)

3.3.2 Posedaj pronomoj

Ĉio povas esti transformita en relativa pronomo aldonante la finaĵon -i (sen proprieto) aŭ aldonante -den (kiam ekzistas sento de proprieto).

Ekzemploj:

3.4 Adjektivoj

La kvalito de ĉiuj, konkreta aŭ abstrakta, kion ni konas en la universo.
Adjektivoj ĉiam finiĝas per -i, ĉu singularo aŭ pluralo, vira aŭ ina.

Ekzemploj:

Kiam adjektivo rilatas al nomo kiu havas genron, kiel “Pamo”(patro) kaj “Pama” (patrino), ni devas subteni la plenan vortonkaj aldoni -i por adjektivigo.

Ekzemploj:

3.4.1 Gradoj de komparo

3.4.1.1 Komparo

Por esprimi egalecon, uzu la adverbon “el”:
Beli el Jane ➜ Bela kiel Jane.

Por esprimi superecon, uzante la adverbon “mas (ril)” = pli (ol):
Mas beli ril Jane ➜ pli bela ol Jane.

Por esprimi malsuperecon, uzante la adverbon “min (ril)” = malpli (ol):
Min beli ril Jane ➜ malpli bela ol Jane.

3.4.1.2 Superlativo

Por la supereco de la superlativo estas uzita “masogi (ril)”:
Masogi beli (ril ol manay) ➜ La plej bela (rilate al ĉiuj virinoj).

Por la superlativo de malsupereco, uzante “minogi (ril)”:
Minogi beli (ril ol manay) ➜ La malplej bela(inter ĉiuj virinoj).

3.5 Adverboj

Adverboj kun fino en -al:

Kaw al? Al …
Kial? ĉar …

La tempo-adverboj finiĝas per -an:

Nilan. Olan.
Neniam. ĉiam.

La kvanto-adverboj finiĝas per -on:

Ogon. Iton.
Multe. Malmulte.

Loko-adverboj finiĝas per -in:

Olin. Nilin.
Ĉie. Nenien.

Modalaj adverboj finiĝas per -el:

Forsel. Belel.
Forte. bele.

Adverboj povas esti reprezentataj nur per la radiko, kiel “fors” aŭ “bel”, kondiĉe ke la klareco de la frazo restu ne tuŝite.

Kiam adverbo rilatas al nature kreita substantivo, kiel “Pamo” kaj “Pama”, retenu la tutan vorton aldonante la sufikson -el por adverbigi ilin.

Ekzemple: Pama (patrino) ➜ pamael (patrine).

3.5.1 Gradoj de komparo

3.5.1.1 Kompara

Por esprimi egalecon, uzu la adverbon “el” = kiel:
Bon el altray ➜ Tiel bone kiel la aliaj.

Por esprimi superecon, uzu la adverbon “mas ril” = pli da:
Mas forsel ril Marko. ➜ Pli forteol Marko.

Por esprimi malsuperecon, uzu la adverbon “min ril” = malpli ol:
Min bela vestidi Jova ril … ➜ Lajuna malpli bone vestita ol …

3.5.1.2 Superlativo

Por la superlativo de supereco, uzu “masi ril”.
Masi forsel ril ol ➜ Plej forteinter ĉiuj.

Por la superlativo de malsupereco, uzu “mini ril”.
Mini bela vestidi Jova ril … ➜ Lajuna malpli bone vestita ol … .

3.6 Verboj

La simple parolaj formoj estaskunmetigo de radikaloj kaj dependas de finaĵoj laŭ modoj kaj tempo.

La gerundio estas formita per aldono de -asi al radikalo:

Lovasi:amanta.

La pasiveco estas formata il formoj (-ad, -id, -od, -ud, -ed), kun la finaĵo -i de la adjektivo:

3.7 Konjunkcioj

3.8 Prepozicioj

3.8.1 Interrilataj prepozicioj

3.8.2 Prepozicioj de tempo

Kiam oni jam antaŭe uzis vorton indikinte la tempon, ĝi nur aplikas alradiko (sen -an).

Ekzemploj:

3.8.3 Prepozicioj de loko

Ekzemploj:

Kaw tem vu ivas?
Kien vi iras?

Ju ivos tem Porto Alegre.
Mi iros al Porto Alegre.

Birdo voldis in rume.
La birdo flugis en la ĉambro.

Birdo voldis tem rume.
La birdo flugis al la ĉambro.

Fantu entivas rume.
La infano eniras la ĉambron.

Fantu en rume.
La infano en la ĉambro.

La tripis tem Ewre.
Ŝi vojaĝis al Eŭropo.

4 Demanda frazo

La demanda vorto en Fasile21 estas “Kaw”, kaj povas esti uzita:

Kun nomoj

Kaw u?
Kiu? Kio (i)? (genre neŭtrala)

Kaw u? Kaw i?
Kiu? Kia?

Kaw o?
Ĉu viro?

Kaw e?
Kio?

Kun adjektivoj

Kaw i?
Kia? Kio kvalito?

Kun adverboj

Kaw al?
Kial?

Kaw el?
Kiel?

Kaw in?
Kie?

Kaw an?
Kiam?

Kaw on?
Kiom?

Kaw estas uzata ankaŭ por esprimi aliajnaferojn, ekzemple la origino, la komenco, ago, stato, kaj tiel plu.

Ekzemploj:

Kawin? Setin?
Kie? Tie ĉi?

Kaw loy setinas?
Ĉu ili estas ĉi tie nun?

Naw. Loy setinos.
Ne. ili restos ĉi tie.

Kaw sete elpos?
Ĉu ĉi tio helpos?

Naw. Sete elpawos.
Ne. Ĉi tio malhelpos.

Kaw bukey bonas?
Ĉu la libroj estas bonaj?

Ley bonogi.
Ili estas tre bonaj.

Kaw den vu?
Ĉu estas via?

Sew, juden.
Jes, estas mia.

Kaw blui?
Ĉu estas blua?

Naw, blanki.
Ne, blanka.

Kaw vu asbijis?
Ĉu vi edziĝis?

Kaw an genis?
Kiam komencis?

Dan 1999.
Ekde 1999.

Notu: En Fasile21 oni ne bezonas uzi helpajn verbojn aŭ adjektivekvalitigi.

5 Morfologio

5.1 Leksika komponado

La vorto de la modifanta elementojestas metitaj antaŭ la modifita elementoj.

Kombinantaj “peype” (papero) aŭ “petre” (ŝtono)kun “kale” (kvalito), kreanta la vorton “peypekale”(papero kvalito) kaj “petrekale” (kvalito de la ŝtono).

5.2
Afiksoy

5.3 Vortoprovizo
5.3.1 Iuj verboj

5.3.2 La sono de bestoj

5.4 Nombroj

5.4.1 Kardinaloj

5.4.2 Ordo
Simple aldonu -ani post la kardinalo.
Trin (tri) ➜ trinani mesire (tria jaro)

5.4.3 Bazaj operacioj